Search: Keyword:


 

 

 

 

Six-Week Assessment - November 20, 2015

 

 

 

 

 

 

Thanksgiving Holiday Week

November 23 - 27, 2015


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Parade Float Clip Art Christmas parade coordinators

Christmas Parade - December 5, 2015 @ 5 p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Pictures - December 9, 2015

 

 

 

 

 

 

PTA Meeting - December 10, 2015 @ 5:30 p.m.

 

 

 

 

 

 Bi-Weekly Assessment (Test Day) - December 11, 2015

 

 

 

 

 

2nd 9-Weeks Exams

December 16, 2015 - December 18, 2015

 

 

 

 

 

 

60% Day - December 18, 2015

(Out at 1:00 p.m.)

 

 

 

 

 

 

 

Winter Dance - December 18, 2015 @ 6 p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 Christmas & New Year Holiday

December 21, 2015 - January 1, 2016